ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 036-793615  , facebook ชื่อ อบต.หนองรี  ค่ะ

ถาม: อบต.โอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าธนาคารให้วันไหนครับ

ตอบ: ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนค่ะ

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น. ค่ะ