ข้อบัญญัติ 2560

งบประมาณ 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ในวันและเวลาราชการ

งบประมาณปี 60