มิถุนายน 06 2018
ปชส.ประชุมสภาฯ-01

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

รายละเอียด