สิงหาคม 16 2018
39171352_316564582230197_1492761045305917440_o

ประชุมสภาฯ

15 สิงหาคม 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

39270810_316563718896950_5294551682091319296_o 39186502_316563342230321_5022360118277177344_o 39234671_316562592230396_850336505938313216_o 39195221_316563948896927_982727829160460288_o 39215984_316562558897066_5067725298024316928_o 39191479_316563755563613_6227926862392197120_o 39249543_316563568896965_8400510333629759488_o 37488637_316563928896929_7082483628965363712_o