พฤศจิกายน 02 2018
20181030102748_IMG_6789

ประชุมสภาฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเปิดประชุมสาภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

20181030102716_IMG_6787 20181030102659_IMG_6785 20181030102857_IMG_6791 20181030102906_IMG_6793 20181030102903_IMG_6792 20181030102913_IMG_6794 20181030102918_IMG_6795 20181030102923_IMG_6796 20181030103143_IMG_6800 20181030103221_IMG_6803 20181030103243_IMG_6808 20181030103231_IMG_6805 20181030103300_IMG_6812