กุมภาพันธ์ 12 2019
65788

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

อำเภอลำสนธิ ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันว่า ห้ามไม่ให้มีการเผาไร่ เช่น ใบอ้อย เพราะจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตรายจากควันไฟและเถ้าถ่านในการเผาไหม้ เกิดมลพิษในอากาศต่อระบบการหายใจ ก่อให้เกิดความสกปรกจากเศษเถ้าถ่านที่ถูกพัดปริวลอยไปยังที่ต่างๆ อ่านต่อ