รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีมีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 036 793615 , 036 689815 ต่อ 803 อ่านต่อ