การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 รายละเอียด